Toelichting over de expoitatie van PV installaties

Aanmelden

19/07/2019

Tot en met 9 april 2018 organiseerde Fluvius een consultatie over de exploitatie van PV-installaties in het kader van C10/11. PV-Vlaanderen en Techlink hebben we hierop gereageerd. Fluvius
publiceerde recent een toelichting over de exploitatie van PV installaties op basis van deze consultatie.

Klik hier voor de volledige nieuwsflits.