Berekening GSCs nieuwe en actualisatie bestaande projecten

Aanmelden

02/07/2019

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) publiceerde eind mei de voorlopige rapporten met de berekening van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe PV projecten vanaf
01/01/2020 en de actualisatie van de onrendabele toppen en bandingfactoren voor bestaande projecten en projecten die gebouwd worden vanaf 01/08/2019 tot eind 2019. Stakeholders kregen
de mogelijkheid om hierop te reageren. Wij gaven onze bemerkingen op de voorlopige versie van dit rapport. Na het verwerken van deze bemerkingen, publiceerde VEA nu het definitieve rapport.

Klik hier voor de volledige nieuwsflits met de resultaten en belangrijkste wijzigingen.