Wijzinen projectspecifieke bandingsfactor 750 kW < 2 MW

Aanmelden

23/05/2019

De Vlaamse regering gaf een eerste principiële goedkeuring aan een besluit om de steunaanvraag voor projecten tussen de 750 kW en 2 MW omvormervermogen te vereenvoudigen. Tot op heden was er één categorie om de projectspecifieke bandingsfactor te berekenen voor alle projecten >750 kW omvormervermogen.

Om de steunaanvraag voor projecten tussen 750 kW en 2 MW omormervermogen te vereenvoudigen, wilt de Vlaamse Regering deze categorie in twee categoriën voor projectspecifieke bandingsfactoren opsplitsen.

Klik hier om onze volledige nieuwsflits te consulteren.