Voorkomen legionellaontwikkeling in sanitaire installaties

Aanmelden

28/05/2019

Hoewel de beschikbaarheid van proper en drinkbaar stromend water in onze gebouwen door iedereen als vanzelfsprekend beschouwd wordt, kan het toch voorkomen dat de kwaliteit van het water niet goed en zelfs ziekmakend is. Dit kan te wijten zijn aan de legionellabacterie, een ziekteverwekker die vooral bij zwakkere personen aanleiding kan geven tot longontstekingen.

De ontwikkeling van de legionellabacterie - die van nature aanwezig is in extreem lage concentraties in drinkwater - hangt af van verschillende factoren, waarvan de temperatuur de belangrijkste is (tussen 20 en 50 °C treedt er een gestage kiemgroei op, met een piek tussen 35 en 40 °C).

Tevens wordt de groei van deze bacterie gestimuleerd door waterstagnatie en de aanwezigheid van welbepaalde afzettingen aan de binnenzijde van de buizen.

Om het risico op legionellaontwikkeling te beperken, moeten het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van de sanitaire installatie (warm en koud water) ervoor zorgen dat er geen waterstagnatie met de bovenvermelde kritische temperaturen kan optreden.

Hiertoe moet men bepaalde aanbevelingen opvolgen, zoals het vermijden van doodlopende vertakkingen en het regelmatig gebruiken van water ter hoogte van alle tappunten.

Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) heeft hierover ook nog bijkomende publicaties.

Consulteer ook de bijkomende publicaties van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) voor meer aanbevelingen.

Legionella – twintig risicopunten in sanitaire installaties

Legionella – nog steeds een probleem in onze waterinstallaties