Synergrid - Rechtszekerheid C10/C11

Aanmelden

19/04/2019

Synergrid werkt aan een herziening van de C10/11.  Doordat het nog niet vaststaat wanneer de C10/11 zal goedgekeurd worden en in kracht zal treden, is het onduidelijk tot wanneer welke versie van omvormer kan gebruikt worden. Om rechtszekerheid te bieden, heeft de VREG een principebeslissing genomen over welke installaties beschouwd zullen worden als “bestaande” installaties die nog onder de huidige regelgeving vallen. Deze beslissing is in lijn met de beslissing die CWAPe eerder al voor Wallonië genomen had. 

Lees hier in de nieuwsflits de samenvatting van deze beslissing.